1397/08/01 14:29
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه ستاد بازآفريني شهري شهرستان تشكيل شد
جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان به ریاست امینی سرپرست فرمانداری و سایر اعضا در محل سالن جلسات شهرداری میلاجرد تشکیل شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved