1397/08/02 09:37
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
انتخابات شوراهاي دانش آموزي در مدارس شهرستان كميجان برگزار گرديد
مراسم نمادین انتخابات شورای دانش آموزی روز سه شنبه 97/8/1 با حضور سرپرست فرمانداری ،مدیر ،معاون پرورشی وتعدادی از کارکنان آموزش وپرورش در آموزشگاه مومنات میلاجرد برگزار گردید

در این مراسم موسوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت:تقویت خود باوری،تمرین مشارکت جویی ،مسئولیت پذیری و توسعه فعالیتهای گروهی از اهداف این انتخابات است ودانش آموزانی که برای عضویت در شورا کاندیدا می شوند باید بتوانند در اداره مدرسه به مسوولین کمک کنند

همچنین در این برنامه امینی سرپرست فرمانداری برگزاری این انتخابات را توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت دانش آموزان و تقویت روحیه انتقاد پذیری در بین دانش آموزان عنوان کرد.

درپایان دانش آموزان با حضور در پای صندوق های رای شوراهای منتخب خود را انتخاب کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved