1397/08/07 13:03
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه پرسنلي فرمانداري شهرستان كميجان برگزار شد
به منظور هم اندیشی و بررسی مشکلات ، جلسه ای با حضور فرماندار معاونین ، بخشدار مرکزی و همکاران فرمانداری تشکیل گردید .

 در این جلسه فائض پور فرماندار شهرستان  ضمن تشکر از زحمات معاونین ، بخشداران و پرسنل، از کارشناسان محترم خواستند همچون گذشته ضمن رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه اهتمام لازم در انجام وظایف محوله  و تکریم ارباب رجوع داشته باشند .

 در ادامه کارشناسان به بیان گزارشی از کارگروههای مربوطه و وظایف محوله پرداختند و در پایان تصمیماتی در جهت هرچه بهتر انجام شدن امور اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved