1397/08/07 14:02
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
مدير آموزش و پرورش شهرستان به همراه كاركنان با فرماندار شهرستان ديدار كردند .
روز دوشنبه 97/8/7 ساعت 9:30 موسوی رئیس آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق کلوانی معاونت پشتیبانی، کوخائی معاونت پرورشی ، فامرینی کارشناس ارزیابی و احمد لو کارشناس فرهنگی و هنری با فائض پور فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند

در این دیدار  موسوی رئیس آموزش و پرورش شهرستان  گزارشی از وضعیت  آموزش پرورش شهرستان ، وضعیت مدارس ، دانش آموزان و دبیران ارائه نمودند.

فرماندار شهرستان کمیجان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر و کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان که تمام تلاش خود را در جهت رشد بیشتر مسائل آموزشی و پرورشی بکار گرفته اند تا از لحاظ علمی در جایگاه مطلوب تری قرار بگیریم

اظهار داشت : برخورد با قشر فرهنگی آن هم در شهر فرهنگی مانند کمیجان که قدمت زیادی دارد ، با برنامه ریزی و همدلی و استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید بتوانیم گام های مؤثرتری را برای شهرستان برداریم .

وی با توجه به شرایط کنونی جامعه و تأکید بر نقش معلمان و فرهنگیان در جلوگیری از تهاجم فرهنگی و اینکه آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است ، افزود: بستر برای کارهای فرهنگی در این مجموعه بزرگ آماده است و امیدوارم مسائل را به صورت جدّی دنبال کند .

فرماندارگفت: من به عنوان نماینده دولت در شهرستان با تمام توان و تلاش سعی خواهم کرد در جهت اعتلای شهرستان بخصوص پیشرفت آموزش و پرورش قدم برداریم ،به یاری خداوند و کمک همه در حوزه تعلیم و تربیت فعال تر از قبل باشیم تا به اهداف مشترکی که مدّ نظر است دست پیدا کنیم

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved