1397/08/07 14:17
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان و روساي هيات هاي ورزشي با فرماندار شهرستان كميجان
روز دوشنبه 97/8/7 ساعت 10:15 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان و روسای هیات های ورزشی با فرماندار شهرستان کمیجان دیدار کردند.

در این دیدار فائض پور فرماندار کمیجان از تلاشهای سرپرست اداره ورزش و جوانان  و تمام دست اندرکاران ورزش شهرستان قدردانی کرد و نقش اساسی اداره ورزش و جوانان را در پیشرفت و رشد ورزش شهرستان را قابل تقدیر شمرد.
فرماندار افزود : باید همه تلاش نمائیم شرایطی فراهم شود تا ورزش بعنوان مهمترین اصل در زندگی افراد جامعه نفوذ کند و در خانواده ها ورزش نهادینه شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان تاکید کرد : تمام تلاش ما بر این است تا با شناخت پتانسیل ها و استعدادهای منطقه، ورزش شهرستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
تجلی افزود : داشتن امکانات استاندارد یکی از مسائل مهم در توسعه ورزش به ویژه ورزش قهرمانی است که باید تلاش نمائیم تا شاخصه های موجود را ارتقاء دهیم.
تجلی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان  تاکید کرد: باید به لحاظ فرهنگی ورزش را گسترش دهیم و زمینه های لازم را برای رشد افرادی که می توانند در عرصه قهرمانی و ملی مدال آور و انتظار آفرین باشند را ایجاد نمائیم.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved