1397/08/13 12:15
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر كميجان ، مرادي شهردار كميجان، اعضاي شوراي اسلامي شهر ميلاجرد ، اعضاي شوراي اسلامي بخش مركزي كميجان با فرماندار
روز یکشنبه 97/8/13 ساعت 11:30 اعضای شورای اسلامی شهر کمیجان ، اعضاي شوراي اسلامي شهر میلاجرد، مرادی شهردار کمیجان ، اعضای شورای اسلامی شهر میلاجردو اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی کمیجان با فرماندار دیدار کردند

محمود مرادی شهردار کمیجان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر کمیجان با حضور در فرمانداری دیدار و گفتگو کردند
در این دیدار شهردار و اعضای شورای شهر برای مهندس فائض پور فرماندار در انجام امور و مسئولیت خطیرشان آرزوی توفیق نمودند.
مهندس فائض پور فرماندار شهرستان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار شورای اسلامی شهر و شهرداری در خدمت رسانی به مردم و کسب رضایت مردم اظهار داشت: تعامل، همکاری، توجه به قانون و برنامه ریزی صحیح در مجموعه مدیریت شهری مهمترین عوامل دستیابی به رضایت مردم، خدمت رسانی و رسیدگی به مسایل و مشکلات شهروندان است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved