1397/08/13 13:13
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
مراسم 13 آبان شهرستان كميجان به روايت تصوير
مراسم 13 آبان شهرستان کمیجان با حضور مسئولین شهرستان و اقشار مردم خصوصا دانش آموزان و دانشجویان برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved