1397/08/13 16:45
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
مسئول و كاركنان كتابخانه هاي عمومي شهرستان با فرماندار ديدار كردند.
روز یکشنبه 97/8/13 مسئول و کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان با فرماندار شهرستان دیدار کردند.

در این دیدار مرادی گزارشی از فعالیتهای کتابخانه های شهرستان ارائه نمودند

دراین دیدار فائض پور فرماندار- ترويج فرهنگ دوستي با كتاب را نياز هميشگي جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان برشمرده و گفت: بايد با برنامه ريزي هاي جامع و كلان، زمينه را براي پيوند ناگسستني افراد با كتاب فراهم آورد و اين فرهنگ اصيل راكه مصون بخش جامعه در برابر تهاجمات گوناگون فرهنگ هاي بيگانه است، ترويج كرد.

فرماندار شهرستان با اشاره به سياست هاي روشن و تاثيرگذار دولت براي توسعه فرهنگي آورده است: يكي از مهم ترين پايه هاي فرهنگي، عرصه كتاب و كتابخواني است كه با برنامه هايي كه در اين رابطه تدوين شده اميدواريم شاهد رشد شاخص ها در اين حوزه باشيم.

فرماندار در پايان از خدمات و تلاش هاي اعضاي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان قدرداني نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved