1397/10/04 12:15
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
بازديد فائض پور فرماندار شهرستان كميجان و سركار خانم جوكار معاون امور بانوان و خانواده استانداري مركزي به همراه كارشناسان دفتر امور بانوان و جهاد كشاورزي استان از جشنواره پخت غذاي محلي و طبخ آبزيان در روستاي اسفندان.
بازدید فائض پور فرماندار شهرستان کمیجان و سرکار خانم جوکار معاون امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی به همراه کارشناسان دفتر امور بانوان و جهاد کشاورزی استان از جشنواره پخت غذای محلی و طبخ آبزیان در روستای اسفندان.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved