1397/10/04 12:20
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار فائض پور فرماندار شهرستان كميجان با مدير عامل محترم پست بانك استان
دیدار فائض پور فرماندار شهرستان کمیجان با مدیر عامل محترم پست بانک استان مهندس باقری در خصوص استقرار شعبه پست بانک در کمیجان.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved