1397/10/04 12:30
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار فرماندار شهرستان كميجان با سرپرست دفتر امور روستايي و شوراها
فائض پور فرماندار شهرستان کمیجان با ست سرپرست دفتر امور روستایی و شوراها دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved