1397/10/04 12:41
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
دهگردشي فرماندار و مسئولين از روستاي آمره
در راستای برنامه دهگردشی فائض پور فرماندار به همراه مقدسی پور امام جمعه کمیجان،معاون سیاسی فرمانداری ،بخشدار مرکزی و سایر مسئولین شهرستان ازپروژه های روستای آمره و آرامگاه شیخ اسداله آمره ای شاعر و ذاکر اهل بیت بازدید نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved