1397/10/04 12:50
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار دانش آموزان برتر علمي، فرهنگي و ورزشي شهرستان با فرماندار شهرستان
مراسم دیدار دانش آموزان برتر علمی ،فرهنگی و ورزشی شهرستان در روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 9صبح با حضور فائض پور فرماندار شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved