1397/10/04 13:39
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
مديركل فني و حرفه اي استان به اتفاق همران با فرماندار شهرستان ديدار كردند.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان به اتفاق همراهان با فائض پور فرماندار در روز سه شنبه 97/10/4دیدار و به بحث و گفتگو پرداختند.

 فرماندار شهرستان در این دیدار کسب یک مهارت توسط هر عضو جامعه را ضروری دانست و ادامه داد:‏‏ در راستای توسعه آموزش های مهارتی بایستی مباحث اطلاع رسانی و جلب مشارکت برای آموزش گسترش یافته تا همگان بتوانند از این امکانات فراهم مراکز آموزشی استفاده نمایند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved