1398/03/22 20:28
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان :
جلسه نشست مشورتي دهياران بخش مركزي و بخش ميلاجرد شهرستان كميجان تشكيل شد
روز سه شنبه 98/3/21 ساعت 8:30 جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی و میلاجرد با حضور فائض پور فرماندار ، معاونین فرماندار ، بخشداران ، دهیاران بخش مرکزی و میلاجرد و تعدادی از مسئولین شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد..

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved