1398/03/22 20:48
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان :
جلسه مدير كل صدا وسيما استان مركزي با هنرمندان و فعالان فرهنگي
روز سه شنبه 98/3/21 جلسه مدیر کل صدا وسیما استان مرکزی با هنرمندان و فعالان فرهنگی و مدیران کانال فضای مجازی. در محل فرمانداری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved