1398/05/15 09:06
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
بازديد معاون تجهيز منابع مالي صندوق كار آفريني اميد كشور به اتفاق فرماندار از دو كارخانه ( مرواريد پلاست – توليد ليوانهاي يكبار مصرف و كارخانه توليد تيغ جراحي )
روز دوشنبه 98/5/14 دکتر خلیلی معاون تجهیز منابع مالی صندوق کار آفرینی امید کشور به اتفاق فائض پور فرماندار از دو کارخانه ( مروارید پلاست – تولید لیوانهای یکبار مصرف و کارخانه تولید تیغ جراحی ) بازدید کردند.


 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved