1398/05/15 09:12
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
بازديد فرماندار و مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان از نقاط حادثه خيز
بازدید فرماندار محترم کمیجان و مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ومهندس واشقانی رییس راهداری شهرستان از روند اجرای پروژه رفع نقطه حادثه خیز ۵۰واحد محور کمیجان_میلاجرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved