1398/05/30 13:53
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان كميجان برگزار شد ..
روز یکشنبه 98/5/27 جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کمیجان با حضور امینی معاون سیاسی ، اجتماعی فرمانداری ، دهیاران بخش مرکزی روسای شوراهای اسلامی روستاها و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد..

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved