1398/06/10 20:17
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر ميلاجرد با فرماندار به مناسبت هفته دولت
روز سه شنبه 98/6/5 اعضای شورای اسلامی شهر میلاجرد به مناسبت هفته دولت با فائض پور فرماندار دیدار کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved