1398/06/10 21:17
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار مدير آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق معاونين با فرماندار به مناسبت هفته دولت
روز سه شنبه 98/6/5 دکتر موسوی رئیس آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق معاونین کوخائی و کلوانی ، خسروبیگی حراست اموزش پرورش و احمدلو روابط عمومی به مناسبت هفته دولت با فائض پور فرماندار دیدار کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved