1398/06/10 21:23
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار اعضاي شوراي بخش مركزي با فرماندار وبخشدار مركزي به مناسبت هفته دولت
روز سه شنبه 98/6/5 اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی به مناسبت هفته دولت با فائض پور فرماندار و بیرامی بخشدار مرکزی دیدار کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved