1398/06/10 21:27
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
سومين جلسه ستاد امر به معروف و نهي از منكر شهرستان در سال 98 تشكيل شد
روز سه شنبه 98/6/5 سومین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در سال 98 با حضور فائض پور فرماندار ، مقدسی پور امام جمعه کمیجان و سایر اعضاء در محل سالن جلسا ت فرمانداری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved