1398/06/10 22:03
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
دومين جشنواره مبل و منبت سمقاور با حضور مسئولين استاني و شهرستاني افتتاح شد
روز سه شنبه 98/6/5 دومین جشنواره مبل و منبت سمقاور با حضور دکتر فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی ، دکتر نعمتی مدیر کل امور اقتصادی استانداری مرکزی ، فائض پور فرماندار ، امینی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ، بیرامی بخشدار مرکزی ، غریبی بخشدار میلاجرد و سایر مسئولین شهرستان در روستای سمقاور افتتاح شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved