1398/08/08 13:44
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه پدافند غيرعامل شهرستان كميجان برگزار شد
روز یکشنبه 98/7/14 جلسه پدافند غیرعامل شهرستان با حضور امینی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved