1398/08/10 11:15
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه مديريت بحران شهرستان كميجان تشكيل شد
روز چهارشنبه 98/8/8 جلسه مدیریت بحران شهرستان کمیجان با حضور فاپض پور فرماندار-عیسی آبادی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری- بخشداران و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved