1398/08/14 16:20
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
بازديد استاندار مركزي از محل طرح شهرك صنعتي روستاي سمقاور
روز پنج شنبه 98/8/9 سیدعلی آقازاده استاندارمرکزی به اتفاق دکتر کریمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مهندس آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از محل اجرای طرح شهرک صنعتی روستای سمقاور بازدید نمودند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved