1398/08/14 16:32
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
رزمايش عملياتي مبارزه با بيماري مشمشه در روستاي محمود اباد از توابع بخش ميلاجرد شهرستان كميجان برگزار شد
روز یکشنبه 98/8/12 رزمایش عملیاتی مبارزه با بیماری مشمشه با حضور امینی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ، دکتر شاه نقی مدیرکل دامپزشکی استان، دکتر حمزه لوئیان رئیس مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی استان و سایر اعضاء در روستای محمود آباد برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved