1398/12/02 12:31
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
سركشي و نظارت فرماندار از شعبات اخذ راي انتخابات شهرستان
روز جمعه مورخ98/12/2فائض پور فرماندار کمیجان به اتفاق مقدسی پور امام جمعه کمیجان،قوسی رییس دادگستری شهرستان،سرهنگ اکبری فرمانده سپاه و سرهنگ فراهانی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کمیجان از شعبات اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان کمیجان سرکشی و نظارت نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved