1398/12/20 12:22
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
ديدار دكتر نوابي با فرماندار كميجان
روز سه شنبه مورخ98/12/20دیدار خیر محترم دکتر نوابی با فائض پور فرماندار کمیجان و تجلیل و تقدیر فرماندار از مساعدت و همکاری ایشان در تامین و اهدا300هزار لیتر مواد ضدعفونی در استان مرکزی

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved