1398/12/20 13:33
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه ستاد پدافند زيستي استان برگزار شد.
روز سه شنبه مورخ98/12/20جلسه ستاد پدافند زیستی استان با حضور آقازاده استاندار مرکزی ،دکتر جمالیان رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و فرمانداران شهرستانهای استان به صورت ویدئو کنفرانس در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved