1398/12/21 12:45
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان برگزار شد.
روز چهارشنبه مورخ98/12/21جلسه تنظیم بازار شهرستان با حضور عیسی آبادی معاون امور عمرانی فرمانداری ،غریبی بخشدار میلاجردو سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved