1398/12/27 14:28
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه هيات تطبيق برگزار شد.
روز سه شنبه مورخ98/12/27جلسه هیات تطبیق شهرستان با حضور فائض پور فرماندار،عیسی آبادی معاون امور عمرانی فرمانداری ،قوسی رییس دادگستری شهرستان و سایر اعضا در محل فرمانداری کمیجان برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved